System Bilingowy Sanipor

System jest specjalistycznym narzędziem pozwalającym na informatyczną obsługę działalności przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem miasta. Umożliwia automatyzację wszelkich czynności związanych z obsługą wywozu nieczystości (kartoteka klientów, posesji, usług, fakturowanie, sprawozdawczość).

Możliwości systemu:

 • Obsługa różnych sposobów wykonywania usług i naliczania za nie należności:
  • Ryczałty za dowolny okres (tydzień, miesiąc, kwartał, n tygodni, itd.) za:
   • Osoby,
   • Pojemniki,
   • Lokale (powierzchnia, liczba lokali),
  • Rozliczanie z wykorzystaniem metod, umożliwiające tworzenie własnych algorytmów wyliczania ilości,
  • Usługi cykliczne – stały, ustalony cykl wykonywania usług,
  • Usługi cykliczne potwierdzane,
  • Usługi jednorazowe, zamawiane przed każdym wykonaniem usługi,
 • Obsługa wzorców cykli wywozowych, możliwość powiązania podstawienia pojemnika z istniejącym wzorcem,
 • Rozbudowany mechanizm blokad usług/naliczeń dla klientów,
 • Rejestracja oświadczeń dotyczących segregacji odpadów i innych parametrów związanych z realizacją kontraktów w ramach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Rejestracja zgłoszeń brygad wywozowych dotyczących realizacji wykonywanych usług (nieprawidłowości podczas segregacji, zdjęcia dokumentujące wykonaną usługę, itp.),
 • Ręczne wystawianie faktur (np. za usługi dodatkowe),
 • Obsługa opłat dodatkowych za usługę,
  • Dopłata (np. związana z odległością miejsca wykonania usługi od zakładu),
  • Donoszenie (np. związane z trudnym dostępem do pojemnika czy szamba),
 • Obsługa wywozów nieczystości stałych i płynnych,
 • Definiowanie grup współczynników – domyślnych cenników, współczynników Wagowych itp. dla punktów,
 • Rozliczanie kilku odbiorców na podstawie wywozu jednego pojemnika (udział procentowy),
 • Podpowiadanie definicji cykli dla podobnych punktów,
 • Indywidualne lub masowe generowanie/drukowanie dokumentów sprzedaży,
 • Bezpośrednia współpraca z modułem Finansowo-Księgowym i modułem Rozrachunki,
 • Duża elastyczność w definiowaniu cenników – ceny indywidualne, zróżnicowanie stawek w zależności od częstotliwości wykonywania usług lub ilości wywiezionych odpadów, itp.,
 • Podział usług na letnie/zimowe (uwzględniane podczas fakturowania),
 • Klasyfikacja odpadów,
 • Rozbudowany system zestawień z uwzględnieniem kodów odpadów,
 • Obsługa przerw w wykonywaniu usług (przerwy w fakturowaniu usług),
 • Grupowanie usług wywozowych w zlecenia (grupowanie ma na celu połączenie wielu usług w jedną całość i w konsekwencji umożliwienie wykonywania różnych operacji grupowych, np. fakturowanie),
 • Pełna historia usług świadczonych klientowi od momentu podpisania umowy,
 • Wystawianie faktur okresowych (rozliczanych okresowo),
 • Wystawianie paragonów,
 • Możliwość rozszerzania zakresu gromadzonych danych za pomocą pól użytkownika,
 • Możliwość tworzenia własnych kartotek i widoków za pomocą siatek użytkownika,
 • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – możliwość przesyłania karty przekazania odpadów jako załącznika do przesyłanej informacji.

Harmonogram

 • Obsługa taboru wywozowego i brygad wywozowych,
 • Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wywozowej w podziale na rejony, dzielnice, ulice, itd.,
 • Tworzenie harmonogramów wywozów na podstawie zgromadzonych informacji,
 • System podpowiedzi brygad/pojazdów/dni wywozu podczas wprowadzania usługi,
 • Współpraca z aplikacjami mobilnymi do obsługi trasówek (w szczególności z aplikacją mWywóz UNISOFT) w zakresie dwustronnej wymiany szczegółowych informacji o wykonywanych usługach (potwierdzenie wykonania, odebrana ilość, uwagi kierowcy, itp.),
 • Powiązanie zdjęć z pozycjami kartoteki usług (np. w celu udokumentowania niezgodności z deklaracją w zakresie segregacji odpadów).

Gospodarka Pojemnikami

 • Ewidencja pojemników,
 • Wyszukiwanie pojemników wg zadanego kryterium,
 • Tworzenie raportów i zestawień,
 • Możliwość powiązania typu pojemnika z ikoną graficzną – do wykorzystania podczas współpracy z aplikacją mobilną (mWywóz).

Dyspozytor

 • Możliwość generowania kart drogowych na podstawie harmonogramu,
 • Agregowanie ilości przydzielonych zadań w rozbiciu na typy usług udostępnione na dwóch listach odświeżanych dynamicznie podczas przydzielania zadań pojazdom:
  • Lista z podziałem na dzień, typ operacji oraz typ pojemnika,
  • Lista z podziałem na dzień i pojazdy (usługi w podziale na pojazd),
 • Historia ruchu pojemnika podstawionego na punkcie skojarzonym z daną pozycją harmonogramu, osadzona w kartotece planowania,
 • Historia podstawień i wywozów pojemników na punkcie skojarzonym z daną pozycją harmonogramu, osadzona w kartotece planowania,
 • Automatyczne odświeżanie kartoteki planowania harmonogramu po wprowadzeniu zmian przez użytkownika pracującego na innym stanowisku roboczym.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »