Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

System jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami mieszkaniowymi przeznaczonym dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Zakładów Komunalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, zakładów posiadających własne lokale itp.

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

NALICZENIA

Możliwości modułu:

 • Elastyczna definicja punktów rozliczeniowych: lokale, zasoby (parkingi, garaże, pawilony handlowe, itd),
 • Naliczanie opłaty eksploatacyjnej wg dowolnie określonych algorytmów (składniki i formuły naliczania są definiowane przez użytkownika),
 • Dowolna liczba składników i parametrów do naliczania,
 • Możliwość określania ceny na poziomie: infrastruktury, własności zasobu, rodzaju zasobu,
 • Podział naliczania na wstępne, zamknięte oraz zadekretowane,
 • Obsługa dokumentów po naliczeniu,
 • Możliwość wystawienia jednej faktury dla klienta posiadającego różne zasoby,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych dla nadpłat w poszczególnych miesiącach,
 • Dowolny podział składników naliczenia na typy dokumentów, dla których można określić czy będą fakturowane,
 • Dowolna liczba cech opisujących lokal, możliwość podziału na typy i charaktery lokali,
 • Automatyczne korekty naliczonej opłaty eksploatacyjnej za dowolnie wybrany okres,
 • Elastyczny mechanizm tworzenia bonifikat na dowolny składnik w podziale na grupy, możliwość określenia wartości progowych bonifikat,
 • Możliwość automatycznego kojarzenia dokumentów w podziale na typy dokumentów z zapłatami (mechanizm określania priorytetów poszczególnych typów dokumentów),
 • Ewidencja decyzji dodatków mieszkaniowych z podziałem na decyzje przyznane, zawieszone, wygasłe,
 • Elastyczna możliwość korygowania danych o dodatkach mieszkaniowych,
 • Automatyczne zaprzestanie naliczania dodatku mieszkaniowego po upływie okresu obowiązywania,
 • Możliwość księgowania dodatków mieszkaniowych wg zdefiniowanego sposobu (np.: przeksięgowanie z konta mieszkańca na konto gminy, obciążenie konta gminy itd.),
 • Możliwość prowadzenia dowolnych obrotów np. sprzedaż, ubezpieczenie, itp.,
 • Historia przeprowadzonych zmian tj. cen, parametrów i składników wraz z opisem daty ich obowiązywania,
 • Ewidencja dokumentów VAT dla dowolnie wybranych lokali/zasobów,
 • Automatyczne wystawianie faktur dla lokali/zasobów na podstawie naliczonych typów dokumentów, Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań dotyczących lokali/zasobów,
 • Analiza naliczeń,
 • Analiza zobowiązań,
 • Zestawienia obrotów,
 • Zestawienie dodatków mieszkaniowych,
 • Możliwość definiowania dowolnych zestawień tworzonych według szablonów zdefiniowanych przez użytkownika.

MEDIA

Możliwości modułu:

 • Szczegółowa ewidencja liczników indywidualnych wszystkich typów mediów na poziomie lokalu z zachowaniem historii wymian,
 • Rozliczenie liczników indywidualnych wszystkich rodzajów mediów wg dowolnie definiowanych okresów i konfiguracji (uwzględnianie w rozliczeniu zmiany ceny w okresie rozliczeniowym),
 • Możliwość wyliczenia średnich norm zużycia wody i automatycznego ich uaktualnienia w module naliczającym zaliczki,
 • Możliwość importu z pliku tekstowego do modułu Media: liczników indywidualnych, odczytów liczników indywidualnych, odczytów liczników głównych ZW, specyfikacji kosztów energii cieplnej,
 • Szczegółowa ewidencja liczników głównych wszystkich typów mediów na poziomie węzłów,
 • Możliwość ewidencji i rozliczenia kosztów z tytułu dostawy: zimnej i ciepłej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu w oparciu o samodzielnie zdefiniowaną infrastrukturę – węzły,
 • Możliwość prowadzenia rozliczenia wg definiowanych na poziomie węzłów okresów i algorytmów z uwzględnieniem wcześniej wykonanych rozliczeń liczników indywidualnych,
 • Możliwość wystawienia jednego dokumentu (faktury/korekty) z rozliczenia wszystkich rodzajów mediów,
 • Możliwość powiązania kosztów wprowadzanych na licznikach głównych wszystkich rodzajów mediów z fakturami zakupu a co za tym idzie ich podziału na grupy VAT i dekretację,
 • Współpraca z mobilnymi urządzeniami do automatyzacji odczytów liczników wody.

BILANS KOSZTÓW I ZALICZEK

Możliwości modułu:

 • Możliwość rozliczania faktycznych kosztów z naliczeniami na dowolnych obiektach: budynek, nieruchomość, wspólnota na poziomie dowolnie zdefiniowanych grup kosztów,
 • Kartoteka budynków, nieruchomości, wspólnot z wykazaniem kosztów, naliczeń, parametrów, lokali, zasobów,
 • Możliwość rozliczenia wspólnoty na lokale/zasoby zgodnie z dowolnie definiowalnymi wzorcami rozliczeń.

DZIAŁ CZŁONKOWSKI, WKŁADY I UDZIAŁY

Możliwości modułu:

 • Ewidencja udziałów w prawie do lokalu,
 • Gromadzenie informacji o mieszkańcach, właścicielach, współwłaścicielach oraz oczekujących na lokale, a także o lokalach oraz m.in. współmieszkańcach i sublokatorach,
 • Kartoteki mieszkańców,
 • Obsługa administracyjno-meldunkowa (wymeldowania, zameldowania stałe i czasowe),
 • Gromadzenie danych dotyczących członków spółdzielni, z podziałem na: członków oczekujących, zamieszkałych oraz byłych,
 • Możliwość definiowania procedur obiegu dokumentów,
 • Automatyczna waloryzacja oraz amortyzacja wkładów członkowskich,
 • Prowadzenie aktualnego stanu rozrachunkowego związanego z problematyką wkładów dla poszczególnych członków, grup członków (kandydatów, oczekujących, byłych), budynków, osiedli oraz całej spółdzielni,
 • Wykonanie wielu różnych sprawozdań dokumentujących pracę działu wkładów oraz członkowsko-mieszkaniowego,
 • Prowadzenie analityki księgowej (poszczególnych lokali) z automatycznymi przeksięgowaniami przy przekształceniach prawa do lokalu,
 • Możliwość definiowania dowolnego przeliczenia wkładów budowlanych.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »