Mobilny System Obsługi Mieszkańca

Mobilny System Obsługi Mieszkańca (mSOM) stanowi nowoczesny kanał komunikacji z mieszkańcami, wykonawcami zewnętrznymi i własnymi pracownikami realizującymi zadania w terenie. mSOM wspiera bieżącą obsługę procesu przyjmowania i realizacji zgłoszeń, a także udostępnia mieszkańcom najważniejsze dla nich informacje i dokumenty, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet.

Rozwiązanie oferuje prosty sposób rejestrowania zgłoszeń w trybie 24/7, ich natychmiastowe przekazywanie wykonawcy i osobom zarządzającym pracami, a równocześnie dostarcza czytelnych informacji o stanie realizacji zgłoszenia wszystkim zainteresowanym stronom. Mobilny System Obsługi Mieszkańca proponuje bardzo atrakcyjny sposób zgłaszania problemów, docierając z informacją do wykonawcy w sposób bezpośredni - przy okazji naturalnie optymalizując organizację pracy.

W skład oferowanego rozwiązania wchodzą:

mBOK

APLIKACJA MOBILNA - NA SMARTFON LUB TABLET - DEDYKOWANA MIESZKAŃCOM

mBOK to dla mieszkańców możliwość:

 • Zgłaszania spraw z opisem problemu, załącznikiem, wskazaniem lokalizacji na mapie, proponowaną datą i godziną rozwiązania sprawy (w strefie anonimowej lub po zalogowaniu),
 • Otrzymywania informacji o postępach w realizacji sprawy (automatyczne powiadomienia),
 • Skontrolowania aktualnych i historycznych danych o Obrotach i Saldach dla posiadanych lokali,
 • Dostępu do informacji o szczegółach Faktur i płatności,
 • Dokonania bezpośredniej zapłaty za fakturę,
 • Dostępu do Kalendarza terminów płatności,
 • Dostępu do innych dokumentów, takich jak: noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, kartoteki windykacyjne, sądowe egzekucje, umowy, aneksy, wnioski oraz załączników do nich,
 • Zweryfikowania zużycia lub podania stanu licznika,
 • Otrzymywania wiadomości i komunikatów przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy docelowej,
 • Łatwego dostępu do danych kontaktowych Spółdzielni lub Przedsiębiorstwa - w tym informacji teleadresowych oraz telefonów alarmowych,
 • Skorzystania z kontaktu poprzez komunikator /chat/,
 • Dostępu do osobistych danych teleadresowych (w tym ich zmiany), będących w posiadaniu Spółdzielni lub Przedsiębiorstwa, łącznie z indywidualnym numerem rachunku bankowego, parametrami i właściwościami lokalu mieszkalnego,
 • Prezentacji historii logowań do aplikacji wraz z datą, adresem IP oraz statusem logowania,
 • Udzielenia lub odwołania zgody na eFakturę, eOdczyt oraz płatności ratalne.

PANEL ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI

PANEL POZWALA UPRAWNIONEMU UŻYTKOWNIKOWI NA ZARZĄDZANIE PROCESEM REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ - ZLECANIA WYKONAWCOM ICH OBSŁUGI, A TAKŻE MONITOROWANIA W CZASIE RZECZYWISTYM POSTĘPÓW W ICH REALIZACJI

W Panelu Zarządzania Zgłoszeniami operator uzyskuje dostęp do:

 • Obsługi procesu zarządzania zgłoszeniami z możliwością przydzielenia sprawy wykonawcy, przekazania zgłoszenia do realizacji, wysłania informacji zwrotnej do zgłaszającego o statusie sprawy,
 • Analizy zgłoszeń w przekrojach:
  • Zgłoszenia na bieżący dzień,
  • Zgłoszenia wszystkie,
  • Przekazano do realizacji dzisiaj,
  • Przekazano do realizacji wszystkie,
 • Statystyk informacji we wskazanym przekroju o łącznej liczbie zgłoszeń, w tym zrealizowanych i niezrealizowanych,
 • Narzędzi filtrowania zgłoszeń na poziomie infrastruktury (budynku, nieruchomości, ulicy, itp.) lub firm, grup spraw, pracownika realizującego,
 • Przeprowadzenia ankiety/głosowania wśród użytkowników na poziomie obiektu infrastruktury (budynek, nieruchomość, itp.) lub firmy,
 • Wyświetlanie na mapie bieżącego położenia wykonawców w celu łatwiejszego przypisywania im spraw.

mWYKONAWCA

APLIKACJA MOBILNA - NA SMARTFON LUB TABLET - DEDYKOWANA WYKONAWCOM BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNYM ZA REALIZACJĘ ZGŁOSZEŃ OD MIESZKAŃCÓW (KONSERWATOROM, ELEKTRYKOM, HYDRAULIKOM, itd.)

mWykonawca to dla wykonawcy możliwość:

 • Uzyskiwania natychmiastowego dostępu do informacji o nowych zgłoszeniach oraz wysyłanych przez system powiadomieniach,
 • Analizy zgłoszeń od mieszkańców w ramach grupy spraw, które przypisane są do danego wykonawcy,
 • Przyjęcia sprawy do wykonania poprzez edycję jej statusu, czasu wykonania, opisu szczegółów wykonawczych, dołączenie dokumentacji fotograficznej i notatki głosowej,
 • Wygenerowania elektronicznego protokołu dotyczącego zakończenia realizacji sprawy (dane o zgłoszeniu, sposób realizacji, załączniki - zdjęcia, podpis zgłaszającego sprawę).

Warto zaznaczyć, że Mobilny System Obsługi Mieszkańca to nie tylko system zgłoszeniowy. Rozszerzeniem pakietu mSOM jest bowiem mBrygada - aplikacja mobilna systemu ZSI UNISOFT, wykorzystywana przez wewnętrznych wykonawców, realizujących prace w oparciu o system zleceń dostępny w ZSI. Jej wdrożenie poszerza zakres funkcjonalny pakietu mSOM, pozwalając na wykorzystanie pełnych możliwości posiadanego oprogramowania ZSI UNISOFT, oferując Spółdzielni Mieszkaniowej lub Zarządcy Nieruchomości wiele dodatkowych korzyści.

Poniższa prezentacja zapozna Państwa ze szczegółami oferowanego rozwiązania, przedstawiając także najważniejsze korzyści wynikające z jego wdrożenia:

prezentacja mSOM

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »