eAplikacje

Podstawowym zadaniem eAplikacji jest ścisła współpraca z ZSI oraz prezentacja wyselekcjonowanych danych za pośrednictwem portalu internetowego.

Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym klientom/pracownikom. Takie rozwiązanie, z jednej strony podnosi prestiż przedsiębiorstwa, z drugiej zaś zwiększa zadowolenie klientów oraz pracowników. Pierwsi, bez konieczności wizyty w siedzibie firmy, mają dostęp do najpotrzebniejszych danych. Drugim, eAplikacja ułatwia pracę, gdyż główny ciężar związany z informowaniem klientów spoczywa teraz na aplikacji.

Klienci oraz pracownicy, po zgłoszeniu chęci posiadania dostępu do swoich danych za pośrednictwem portalu internetowego, otrzymują hasło do aplikacji webowej, nadane przez operatora ZSI. Przy logowaniu, poprzez dowolną przeglądarkę internetową, istnieje możliwość swobodnej zmiany nadanego hasła. Od tego momentu hasło jest znane tylko temu użytkownikowi eAplikacji. W przypadku zagubienia hasła, z poziomu ZSI może zostać nadane nowe.

Dodatkowo, istnieje możliwość rozbudowy każdej eAplikacji, a tym samym udostępniania innych informacji i funkcjonalności. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zgłaszania spraw i wniosków przez klientów firmy poprzez Internet. Zgłoszenia od klientów napływające do ZSI z aplikacji webowej są odpowiednio oznaczone (mają przypisaną zdefiniowaną wcześniej grupę spraw oraz posiadają odpowiedni priorytet). Oczywiście, takimi zgłoszeniami w dalszej kolejności zajmują się uprawnieni operatorzy ZSI, nadając odpowiedni bieg każdej ze zgłoszonych spraw.

Dane prezentowane poprzez eAplikację są repliką danych oryginalnych, przygotowanych odpowiednio po stronie ZSI. Replikacja oraz synchronizacja danych pomiędzy serwerami (serwerem z eAplikacją z dostępem do Internetu, a serwerem z aplikacją ZSI UNISOFT) może następować automatycznie, w określonych odstępach czasu, zdefiniowanych przez administratora systemu, jak również na żądanie uprawnionego użytkownika.

Do realizacji aplikacji webowych wybrano Orade Database XE — jako miejsce gromadzenia danych (produkt darmowy) oraz Oracle Application Express — jako narzędzie deweloperskie (bezpłatny dodatek do bazy danych Oracle).

Ciekawym rozwiązaniem (w odpowiednio zmodyfikowanej wersji eAplikacji) jest wykorzystanie komputera IBM Anyplace Kiosk przy prezentowaniu danych. Urządzenie to może być umieszczone np. w centralnym punkcie Biura Obsługi Klienta w siedzibie przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klienci przybywający po informacje o swoim saldzie czy płatności, nie muszą oczekiwać w kolejce i dopytywać pracowników firmy o interesujące ich dane.

System charakteryzuje się uproszczonym sposobem autoryzacji (można również wykorzystać do logowania kod kreskowy przydzielony każdemu klientowi). IBM Anyplace Kiosk to komputer z dużym ekranem dotykowym. Obsługa tego urządzenia, jak i samej aplikacji webowej jest bardzo prosta i intuicyjna. Upraszczając sposób przekazywania informacji klientom oraz odciążając pracowników w ich bieżącej pracy, podnosi prestiż przedsiębiorstwa.

 

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

eBOK

Moduł przeznaczony jest dla nowoczesnych przedsiębiorstw, utrzymujących lub zamierzających utrzymywać kontakty z odbiorcami dostarczanych przez siebie świadczeń poprzez strony WWW.

Oferując istotną poprawę efektywności dwustronnej wymiany informacji wykorzystanie modułu pozwala na pogłębienie relacji biznesowej pomiędzy organizacją użytkującą ZSI UNISOFT a klientem-odbiorcą oferowanych przez nią świadczeń.

Jakkolwiek produkt dedykowany jest dostawcom szerokiego zakresu usług, wyrobów oraz towarów – jego niektóre niuanse funkcjonalne skonstruowane zostały szczególnie z myślą o organizacjach operujących w branży mieszkaniowej, ciepłowniczej, wodociągowej oraz oczyszczania miasta i wywozu nieczystości.

Rozwiązanie jest zgodne z najnowszymi trendami wykorzystania technologii informatycznej w zarządzaniu, wskazującymi Internet jako wiodące, wielopłaszczyznowe medium wymiany informacji pomiędzy kontrahentami. Zakres funkcjonalny modułu oraz struktura i postać danych, którymi moduł ma zarządzać, każdorazowo są przedmiotem szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem jest odpowiednia parametryzacja oprogramowania, realizowana na etapie instalacji.

Wymiana danych poprzez interfejs WWW może odbywać się dwukierunkowo:

 • Najpowszechniejszy sposób użytkowania pozwala klientowi końcowemu (odbiorcy świadczeń, usług lub towarów) na uzyskiwanie informacji przygotowywanych na bazie dotyczących go danych,
 • W szczególności - obejmuje to dostęp do szczegółów własnych rozliczeń oraz różnego rodzaju parametrów przeprowadzonych lub planowanych transakcji,
 • Komunikacja w przeciwnym kierunku, możliwa przy spełnieniu dodatkowych wymagań technicznych, pozwala na rejestrowanie w ZSI danych, pochodzących od klienta końcowego i przez niego rejestrowanych, dotyczących różnego rodzaju spraw, zgłoszeń, nieprawidłowości, zamówień, odczytów itp.,

Możliwości modułu:

 • Uwierzytelnienie dostępu oraz zabezpieczenia poufności danych poprzez nadawanie identyfikatora oraz hasła użytkownikom, którym dostęp przez WWW zostanie umożliwiony,
 • Alternatywny, uproszczony dostęp do danych oparty o autoryzację przy użyciu nadanego kodu kreskowego lub udostępnionej karty magnetycznej na komputerze IBM Anyplace Kiosk, oddanym klientom do użytku w ogólnie dostępnym miejscu – np. w siedzibie użytkownika ZSI,
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych, gwarantowany m.in. fizycznym rozdziałem pomiędzy transakcyjnymi danymi biznesowymi a danymi udostępnianymi użytkownikom przez Internet,
 • Efektywne i intuicyjne operowanie na udostępnionych danych, wraz z udogodnieniami w postaci wyboru preferowanego porządkowania oraz żądanego filtrowania,
 • Umożliwienie użytkownikom serwisu analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane po stronie ZSI, typy rozliczeń, usług, tytuły rozliczeń lub konta księgowe,
 • Udostępnianie szczegółowej informacji na temat rozliczeń: wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach – pochodzących z modułu Kasa-Bank, zarejestrowanych w formie przelewu bądź gotówki,
 • Gromadzenie danych rozrachunkowych w podziale wynikającym z konkretnego zastosowania, dotyczących kolejnych lata obrachunkowych, z zachowaniem pełnej historii rozliczeń,
 • Udostępnianie klientowi adresowanych do niego pism, wystawionych dla niego faktur oraz wszelkich innych wydawnictw generowanych z ZSI w powszechnie przyjętych formatach (np. pdf),
 • Możliwość wizualizowania udostępnianych danych w formie wykresów,
 • Potencjalna możliwość zasilania ZSI UNISOFT danymi określonego rodzaju, zależnego od obszaru zastosowania (sprawy, wnioski, zgłoszenia, zamówienia, awarie, odczyty liczników, itp.) rejestrowanymi bezpośrednio przez użytkowników serwisu WWW,
 • Definiowanie formularzy do wypełnienia przez użytkowników, np. ankiety, głosowania nad uchwałami wspólnot itp.,
 • Możliwość płatności internetowych za faktury i inne rozliczenia poprzez płatności BlueMedia, PayU lub eCard,
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, pozwalających na tworzenie efektywnych, bezpiecznych oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb serwisów WWW,
 • Szerokie możliwości rozbudowy interfejsu według indywidualnych wymagań klienta, z uwzględnieniem specyfiki konkretnego obszaru zastosowania, charakterystyki potencjalnych użytkowników serwisu oraz innych uwarunkowań.

ePRACOWNIK

Aplikacja ePracownik ma za zadanie udostępniać pracownikom wybrane informacje, których zwykle poszukują podczas osobistych wizyt lub telefonów do działu kadr. Moduł pozwala na podgląd wybranych informacji poprzez Internet, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.

Do podstawowych informacji udostępnianych pracownikom należą:

 • Przegląd należnych i wykorzystanych urlopów oraz absencji chorobowych,
 • Podgląd własnego harmonogramu pracy (grafiku),
 • Przegląd obecności innych współpracowników w pracy,
 • Informacja o własnym wynagrodzeniu w tym także dostarczanie informacji w postaci tzw. paska z informacją o wynagrodzeniu,
 • Informacja o wykonanych badaniach lekarskich i ich przyszłych terminach,
 • Lista posiadanych przez pracownika uprawnień i odbytych kursów,
 • Informacja o uzyskanych pożyczkach zakładowych,
 • Lista dodatkowych dokumentów udostępnionych przez firmę pracownikowi (np. PITy).

Administrator aplikacji może przekazywać użytkownikom aplikacji ważne z jego punktu widzenia informacje, a sami użytkownicy - korzystając z wbudowanego komunikatora - mogą kontaktować się z administratorem np. w przypadku zauważonych problemów z pracą w aplikacji.

ZARZĄDZANIE ABSENCJAMI (dodatkowy moduł do ePracownika)

Dodatkowym modułem aplikacji jest Zarządzanie Absencjami. To rozwiązanie zapewnia pracownikom możliwość składania wniosków urlopowych oraz zgłaszania innych absencji w sposób elektroniczny, likwidując lub znacznie ograniczając klasyczne wnioski papierowe. W ten sam sposób wnioski są akceptowane, przekazywane do działu kadr i przetwarzane w systemie ZSI w module Kadry Unisoft. O każdym wniosku i jego aktualnym statusie są powiadamiane e-mailem zainteresowane osoby.

Poza szybszym i wygodniejszym dla pracowników sposobem rejestrowania wniosków urlopowych, moduł pozwala przełożonym w bardzo wygodny sposób zarządzać absencjami swoich podwładnych, obserwować ich plany urlopowe itd. Wszyscy pracownicy mają możliwość uzyskania informacji o planach urlopowych współpracowników, co im z kolei może ułatwiać planowanie urlopów własnych. Dział kadr, korzystając z rozwiązania, może zrezygnować z wprowadzania do systemu papierowych wniosków, oszczędzając tym samym swój czas, pozbywając się możliwości dokonania błędu zawsze prawdopodobnego w tradycyjnej metodzie wprowadzania wniosków. W razie potrzeby moduł zapewnia elektroniczne zatwierdzanie wniosków przez kilka osób z poszczególnych szczebli firmy, a także mechanizm zastępstw, dzięki któremu wnioski nie czekają na akceptację np. podczas niespodziewanej absencji przełożonego.

Rozwiązanie polecane szczególnie dla tych firm, w których pracowników jest wielu, pracują w odległych lokalizacjach lub charakteryzują się dużą mobilnością. Z modułu korzystać można zarówno z użyciem komputera stacjonarnego, jak i tabletu lub smartfonu. Nie wymaga nabywania dodatkowych licencji Oracle dla pracowników, którzy będą korzystać jedynie z aplikacji e-Pracownik lub jego modułu Zarządzanie Absencjami.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »