Finanse i Księgowość

System FK jest pakietem modułów, których zadaniem jest informatyczne wspomaganie prac realizowanych w działach księgowości finansowej i kosztowej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów (Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami w wersji obowiązującej od 01.01.2002 r.).

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

KSIĘGA GŁÓWNA

  Centralny moduł systemu FK - umożliwia pełną obsługę ksiąg rachunkowych. Moduł zapewnia zbieranie i analizowanie dokumentów księgowych z całego przedsiębiorstwa.

  Możliwości modułu:

  • „Wieloletni” system ewidencji księgowej,
  • Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego,
  • Rejestracja dokumentów księgowych dla kilku okresów obrachunkowych jednocześnie,
  • Konto analityczne alfanumeryczne o długości do 60 znaków, w tym do 30 różnych członów analityki konta, konto syntetyczne do 5 znaków,
  • Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont korzystający z dowolnych słowników systemu co znakomicie poprawia czytelność sprawozdań tworzonych z myślą o osobach spoza działów księgowych,
  • Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów księgowych między różnymi okresami obrachunkowymi,
  • Definiowalne szablony dekretacyjne,
  • Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowań dla rejestracji kosztów bezpośrednich,
  • Możliwość zakładania nowych kont analitycznych z opcją automatycznego zakładania nazwy konta oraz wprowadzania danych kontrahenta w momencie rejestracji dowodu,
  • Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami,
  • Kontrola formalna dokumentów na etapie ich wprowadzania: wartościowa i logiczna na dokumentach VAT-owskich, stanu bilansowania się dokumentów wg różnych założonych przez użytkownika kryteriów, indywidualnie zdefiniowanego kręgu kosztowego,
  • Możliwość wstępnego księgowania wybranych dokumentów (tzw. „symulacja” wyników finansowych) – możliwość uzyskania każdego ze sprawozdań bez konieczności księgowania ostatecznego dokumentów,
  • Wprowadzanie i korekta bilansu otwarcia na dowolny dzień,
  • Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia roku poprzedniego – także przy zmianie planu kont na przełomie lat obrachunkowych,
  • Definicja rozliczeń międzyokresowych z możliwością generowania dowodu księgowego na odpowiedni okres,
  • Gotowe zestawienia wymagane przez ustawę o rachunkowości,
  • Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

REGISTRATURA

  Zadaniem modułu Registratura jest rejestracja pism wychodzących i dokumentów przychodzących do przedsiębiorstwa, w tym pism i faktur zakupu.

  Możliwości modułu:

  • Podział dokumentów na dowolnie definiowane dzienniki z przypisaniem odpowiednich uprawnień,
  • Kontrola obiegu dokumentów,
  • Współpraca z systemem Zarządzanie Obiegiem Informacji – możliwość definiowania procedur obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • Ewidencja różnego rodzaju pism przychodzących i wychodzących z kontrolą historii korespondencji,
  • Rejestracja faktur zakupu,
  • Automatyczne generowanie pism wychodzących na podstawie dokumentów sprzedaży lub korespondencji rozrachunkowej takiej jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i specyfikacje sald,
  • Automatyczne przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do Księgi Głównej oraz faktur do rozrachunków i rejestrów VAT,
  • Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

PRZEKSIĘGOWANIA

  Moduł generuje dokumenty przeksięgowujące na podstawie zdefiniowanych zasad powstawania automatycznych przeksięgowań. Wykorzystywany jest przede wszystkim do rozliczania kosztów.

  Możliwości modułu:

  • Definicja zasad powstawania automatycznych przeksięgowań,
  • Definicje szablonów dokumentów,
  • Definicje działań dotyczących przeksięgowań, na przykład: rozdzielników czy kalkulacji kosztów:
   • Funkcje matematyczne,
   • Funkcje finansowe na danych zaksięgowanych w systemie,
  • Definicja kryteriów rozksięgowujących (powierzchni, kubatury, liczby zatrudnionych w dziale itp.) z wykorzystaniem słowników własnych użytkownika,
  • Automatyczne generowanie dokumentów księgowych na podstawie zdefiniowanych algorytmów.

VAT

  Moduł zapewnia obsługę rejestrów VAT sprzedaży, zakupu i importu, ewidencji dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych, a także generowanie deklaracji UE - informacji podsumowującej.

  Możliwości modułu:

  • Zarządzanie dokumentami sprzedaży, zakupu, importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego i dostawy wewnątrzwspólnotowej rejestrowanymi w innych modułach systemu,
  • Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży, zakupu i importu zgodnie z potrzebami jednostki,
  • Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego i przyporządkowania do wskazanego rejestru,
  • Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach,
  • Kontrola statusu czynnego podatnika VAT kontrahenta na portalu podatkowym MF
  • Podgląd szczegółów i podsumowań rejestrów VAT wg zadanych zakresów,
  • Wydruki rejestrów VAT,
  • Tworzenie deklaracji VAT -7, VAT – 27, VAT – 26, VAT - UE
  • Zarządzanie e-Deklaracjami tzn. przesłanie w postaci elektronicznej podpisanych cyfrowo dokumentów do Ministerstwa Finansów, uzyskiwanie potwierdzeń UPO,
  • Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

 

Charakterystyczne cechy systemu:

 • Księgowość wielowalutowa, z automatycznym wyliczeniem różnic kursowych,
 • Możliwość instalacji wielooddziałowej (obsługa podmiotów gospodarczych zawierających w swej strukturze oddziały, administracje itp.) jak i wielofirmowej (obsługa różnych podmiotów gospodarczych w jednej aplikacji),
 • Definiowalny rok obrachunkowy,
 • Definiowalna liczba okresów sprawozdawczych,
 • Możliwość bieżącego śledzenia rozrachunków, kosztów i wyników,
 • Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów zapewniające ciągłość numeracji.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »