Majątek Trwały

System jest bardzo ściśle związany z pozostałymi składnikami ZSI UNISOFT, w szczególności z systemem Finansowo-Księgowym, modułem Infrastruktura, Kadrowo-Płacową kartoteką osobową pracownika. Może również pracować niezależnie jako osobny system.

Obejmuje całość zagadnień związanych z księgowością analityczną majątku trwałego. Pozwala zautomatyzować wszelkie prace obejmujące obsługę kartoteki majątku trwałego, naliczanie umorzenia i amortyzacji metodą liniową i degresywną dla potrzeb bilansowych i podatkowych, wykonywanie inwentaryzacji, naliczanie podatków od majątku i innych opłat oraz sporządzanie różnorodnych zestawień.

Dane dotyczące operacji wykonywanych w systemie mogą być automatycznie przekazywane do systemu FK w postaci dekretów – przy czym możliwe jest dopasowanie wzorców dekretowania do metody księgowania stosowanej w danym przedsiębiorstwie. Możliwe jest również zautomatyzowanie inwentaryzacji poprzez wprowadzenie oznaczania środków trwałych kodami kreskowymi oraz wykonywanie spisów z wykorzystaniem specjalistycznych czytników.

Ważną zaletą aplikacji jest możliwość cofania wszelkich wykonanych operacji. Dzięki temu można bezproblemowo anulować wszelkie pomyłki. Zatwierdzanie dokumentów zmian może odbywać się wieloetapowo. Dokumenty zmian podlegają definicji przez uprawnionych użytkowników. System umożliwia również wprowadzanie zmian grupowych, czyli dotyczących większej liczby środków trwałych, co bardzo usprawnia proces ewidencji dokumentów zmian.

Dodatkowo system umożliwia sporządzanie zestawień wybranych rodzajów zmian, a także podgląd zmian dla każdego środka osobno. Wprowadzane operacje mogą być datowane wstecz w stosunku do bieżącego okresu, program sam uwzględnia konieczne korekty i odzwierciedla je w zestawieniach i dekretach. Istotną cechą jest także możliwość wykonywania zestawień nie tylko dla bieżącego okresu, ale także dla dowolnych wcześniejszych okresów wybranych przez użytkownika. Zestawienia zawsze zawierają podsumowania wartości.

Możliwości modułu:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji majątku, obejmującej oprócz środków trwałych także wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.,
 • Szczegółowa kartoteka majątku trwałego obrazująca oprócz bieżących stanów także historię zmian, naliczeń umorzenia, amortyzacji oraz podatków i opłat, dodatkowe informacje opisowe, pola definiowane przez użytkownika,
 • Możliwość ewidencji poszczególnych nakładów dla środka (do 20) z uwzględnieniem ich daty przyjęcia, stawką odpisów umorzeniowych, finansowaniem oraz ich umarzanie z możliwością miesięcznej dekretacji,
 • Szerokie możliwości wpływania na sposób prezentacji danych – ograniczanie zakresów, dowolne porządkowanie i parametryzowanie widocznych informacji, niezależnie dla każdego użytkownika,
 • Duży wybór słowników opisujących dane kartotekowe, pozwalający w pełni dostosować podawane informacje do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • Możliwość powiązania dowolnych środków trwałych z elementami infrastruktury modułu Infrastruktura,
 • Możliwość powiązania środków z ewidencją pojazdów i sprzętu modułu Transport,
 • Możliwość wskazania faktury zakupu przy wprowadzaniu przyjęcia majątku,
 • Możliwość wskazania zleceń przy wprowadzaniu wybranych zmian w majątku,
 • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – umożliwienie przesyłania zmian kartoteki majątku trwałego np. podczas przyjęcia lub likwidacji,
 • Możliwość podłączenia dowolnych plików do karty majątku trwałego, takich jak np. skan dokumentacji technicznej, wizualizacja obiektu, rysunek techniczny, dokument typu .doc, .xls itp.,
 • Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji podatkowej i bilansowej z możliwością definiowania sezonów,
 • Definiowalne klasy podziału majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup, które mogą wykraczać poza dotychczas stosowaną Klasyfikację Środków Trwałych,
 • Definiowalne zmiany stanów, ułatwiające pełne opisanie obrotów w majątku trwałym, z możliwością stosowania numeratorów dla symboli dokumentów oraz dla tworzenia numerów inwentarzowych,
 • Możliwość dołączenia do karty dowolnej ilości składników wyposażenia czy elementów składowych tworzących dany środek; przy likwidacjach częściowych można wskazywać takie elementy,
 • Automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji,
 • Tworzenie planów amortyzacji rocznych i wieloletnich,
 • Wprowadzanie wybranych zmian z wykorzystaniem domyślnych podpowiedzi na poziomie dat, symboli dokumentów, bezpośredniego dostępu do karty; możliwość wieloetapowego zatwierdzania zmian, możliwość wycofania zmian,
 • Inwentaryzacja majątku i jej rozliczenie w sposób uproszczony lub za pomocą spisu z natury, z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych oraz oprogramowania mSpisMT, dającego możliwość zdalnego pobierania aktualnych stanów Kartoteki i bezpośredniego przekazywania wyników inwentaryzacji z mobilnego urządzenia,
 • Możliwość dowolnych definicji naliczania podatków oraz innych opłat takich jak podatek od nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne - wraz z dekretacją naliczeń do systemu F-K i historią takich naliczeń na karcie majątku,
 • Możliwość przygotowania zdefiniowanych w programie raportów, ich modyfikacji lub definiowania własnych wzorców.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »