Należności i zobowiązania

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

ROZRACHUNKI

  Możliwości modułu:

  • Bieżąca kontrola stanu rozrachunków,
  • Możliwość prowadzenia wielu kont rozrachunkowych dla jednego kontrahenta,
  • Automatyczne kojarzenie rachunków i zapłat:
   • Możliwość wyłączenia wskazanych rachunków (na przykład: spornych) z automatycznego kojarzenia,
   • Możliwość zmiany terminu płatności rachunku, nawet po jego zaksięgowaniu,
   • Obsługa różnych rodzajów zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, zapłata do wielu rachunków,
   • Nieautomatyczne rozliczanie rachunków i zapłat wspierane możliwościami kompensat dokumentów (na żądanie),
   • Automatyczne rozliczanie rachunków i zapłat ze wskazanego zakresu według wybranych parametrów,
  • Automatyczne tworzenie dokumentów różnic kursowych,
  • Analizy rozrachunków na dowolny dzień (możliwość uzyskania informacji o stanie rozrachunków w dowolnym momencie w przeszłości):
   • Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków według terminów płatności,
   • Stan danych o rozrachunkach kontrahentów w różnych przekrojach,
   • Analizy rozrachunków według dowolnych kryteriów,
   • Dynamiczne zestawienia należności/zobowiązań,
   • Analiza rozrachunków nierozliczonych według definiowanych zakresów opóźnień,
   • Analiza rozrachunków łącznie z dokumentami jeszcze niezadekretowanymi,
  • Zamykanie rozliczeń, a także możliwość archiwizacji rozliczonych rozrachunków,
  • Obsługa korespondencji rozrachunkowej,
  • Wysyłanie sms-ów automatycznie informujących klienta o jego należnościach, zapłatach oraz saldach wg zaplanowanych wcześniej harmonogramów,
  • Wysyłanie sms-ów ręcznie dla wskazanych pozycji rozrachunkowych informujących klienta o jego nierozliczonych należnościach,
  • Pełna obsługa odsetek, w tym obliczanie i księgowanie odsetek od rachunków przeterminowanych,
  • Weryfikacja przychodzących not odsetkowych,
  • Drukowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz specyfikacji sald, również wg samodzielnie zaprojektowanego wzoru,
  • Wgląd w historię wystawionych wezwań do zapłaty i not odsetkowych oraz specyfikacji sald.

WINDYKACJA

  Możliwości modułu:

  • Możliwość manualnej pracy lub stosowania definiowalnych procedur windykacyjnych, umożliwiających automatyczną pracę modułu,
  • Zarządzanie kartoteką windykacyjną,
  • Możliwość oglądania procesu windykacyjnego w podziale na etapy,
  • Możliwość automatycznego generowania monitów,
  • Korzystanie z procedur windykacyjnych,
  • Naliczanie odsetek za zwłokę według dowolnie zdefiniowanych modeli odsetkowych,
  • Możliwość anulowania odsetek,
  • Możliwość zdefiniowania indywidualnego terminu płatności,
  • Możliwość automatycznego wyliczania rat według zdefiniowanych szablonów,
  • Kartoteka dłużników z wykazem spraw windykacyjnych, rozpraw sądowych, egzekucji, ugód,
  • Możliwość prowadzenia procesu windykacyjnego wielu osób w jednym wątku,
  • Możliwość tworzenia dokumentów windykacyjnych w podziale na sprawy windykacyjne, rozprawy, ugody,
  • Możliwość dekretowania dokumentów na dowolne konta księgowe,
  • Ewidencja sądów, komorników, typów spraw sądowych, rodzajów dokumentów,
  • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – umożliwienie przesyłania windykacji i ugód.

PRZELEWY

  Zadaniem modułu jest przygotowywanie oraz emisja tradycyjnych i elektronicznych przelewów, służących realizacji zobowiązań wobec kontrahentów i innych firm - wynikających z prowadzonej działalności, jak również zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń.

  Możliwości modułu:

  • Przygotowywanie przelewów dla kontrahentów na podstawie niezapłaconych dokumentów zarejestrowanych w rozrachunkach wraz z możliwością korekty pewnych danych, np. kwot przelewów, rachunków bankowych przedsiębiorstwa i kontrahenta,
  • Przygotowywanie przelewów dla pracowników na podstawie listy płac wygenerowanej z systemu Płace,
  • Możliwość przygotowania przelewów dotyczących innych zobowiązań, na przykład: podatków czy ZUS,
  • Zarządzanie emisją przelewów,
  • Możliwość dostosowania modułu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy),
  • Możliwość opracowania własnych wzorców wydruku przelewu,
  • Program dostosowany do konieczności wydruku przelewów wg standardu ich wyglądu wymaganego przez banki od roku 2000,
  • Wykorzystanie danych o wyemitowanych przelewach podczas późniejszej rejestracji wyciągów bankowych.

KASA-BANK

  Moduł obsługuje obrót środkami pieniężnymi. Wspomaga pracę osób obsługujących kasę firmy, tworzących raporty kasowe i rozliczenia wyciągów bankowych.

  Możliwości modułu:

  • Obsługa raportów kasowych:
   • Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/wypłaty, Bankowy Dowód Wpłaty) w poszczególnych kasach,
   • Rozliczenia delegacji i zaliczek,
   • Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestrów VAT,
   • Przyjmowanie dokumentów wpłat / wypłat,
   • Możliwość wprowadzenia danych przy użyciu czytnika kodów kreskowych,
   • Możliwość rejestracji specyfikacji gotówki,
   • Podgląd danych o stanie rozrachunków z wybranym klientem,
   • Możliwość wybrania pozycji rozrachunków do rozliczenia z wprowadzaną zapłatą,
   • Możliwość prowadzenia wielu kas, w tym kas walutowych w dowolnych walutach,
  • Obsługa wyciągów bankowych:
   • Rejestrowanie wpłat i wypłat, na poszczególnych rachunkach bankowych,
   • Import danych z modułu Przelewy (płatności dla dostawców, pracowników, urzędów i inne),
   • Import danych z banku w dowolnych formatach,
   • Możliwość przeliczenia i przenumerowania wyciągów bankowych w przypadku ich niechronologicznej ewidencji,
   • Podgląd danych o stanie rozrachunków z wybranym klientem,
   • Możliwość wybrania pozycji rozrachunkowych do rozliczenia z właśnie wprowadzaną zapłatą,
   • Możliwość prowadzenia wielu rachunków bankowych, w tym dewizowych w dowolnych walutach,
  • Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami,
  • Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas i rachunków bankowych,
  • Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych,
  • Przekazywanie danych do systemu Finansowo-Księgowego:
   • Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów przez wykorzystanie definiowalnych rodzajów operacji i wzorców dekretacji,
   • Przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do Księgi Głównej oraz zapłat do Rozrachunków.

POLECENIA ZAPŁATY

  Moduł służy do definiowania i obsługi poleceń zapłaty (dla waluty podstawowej) z wybranymi klientami.

  Możliwości modułu:

  • Przygotowywanie poleceń zapłaty dla kontrahentów rozliczających się za pomocą „poleceń zapłaty” na podstawie wygenerowanych dokumentów sprzedaży wraz z możliwością korekty pewnych danych, np. terminu płatności,
  • Zarządzanie emisją poleceń zapłaty,
  • Możliwość opracowania dowolnej definicji emisji dla różnych banków,
  • Potwierdzanie poleceń zapłaty za pomocą importu pliku z banku.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »