Zarządzanie infrastrukturą

W skład systemu wchodzą następujące moduły:


INFRASTRUKTURA

Możliwości modułu:

 • Centralne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa,
 • Ewidencja infrastruktury przedsiębiorstwa (ulice, budynki, nieruchomości, wspólnoty, klatki, bramy, lokale, itd.),
 • Kartoteki wspólnot, nieruchomości, budynków z podziałem na dane ogólne, eksploatacyjne, techniczne,
 • Możliwość podłączania zdjęć/schematów pod elementy infrastruktury,
 • Mechanizm tworzenia kryteriów w oparciu o parametry punktu,
 • Ewidencja gmin,
 • Ewidencja szeroko definiowalnej sieci wodociągowej, ciepłowniczej w podziale na warstwy opomiarowania, komory, węzły, stacje wymiennikowe, studzienki, fontanny, zdroje – zgodnie z faktycznym stanem struktury sieci,
 • Ewidencja sieci przesyłowej i innych obiektów infrastruktury wodociągowej,
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów infrastruktury.

GOSPODARKA LICZNIKAMI

Możliwości modułu:

 • Ewidencja liczników, układów pomiarowych,
 • Ewidencja odczytów na licznikach,
 • Ewidencja liczników energii elektrycznej,
 • Ewidencja odczytów liczników energii elektrycznej (w tym dla wielu stref czasowych),
 • Ewidencja zdarzeń na licznikach w czasie,
 • Ewidencja liczników sprzężonych,
 • Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu,
 • Wyszukiwanie liczników, wodomierzy.

CENNIKI

Możliwości modułu:

 • Przechowywanie historii cen i cenników,
 • Automatyczne, proporcjonalne rozliczanie zużyć uwzględniające daty zmiany cen,
 • Kontrola aktualności cenników podczas procesu fakturowania,
 • Możliwość wyliczania okresowej opłaty abonamentowej według cenników miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.

REMONTY

Możliwości modułu:

 • Kartoteki remontowe z podziałem na zlecenia,
 • Kartoteka przeglądów instalacji, obiektów infrastruktury wraz z funkcjonalnością przypominania o zbliżających się terminach przeglądów,
 • Kartoteka awarii,
 • Kartoteka zleceń,
 • Ewidencja kosztów zleceń w podziale na materiały i pracę pracowników,
 • Ewidencja materiałów pobranych na obsługę zlecenia,
 • Ewidencja pracowników na poszczególne zlecenia,
 • Kartoteki przetargów,
 • Organizacja napraw, remontów i modernizacji,
 • Planowanie wydatków związanych z remontami i kontrola kosztów,
 • Plany prac remontowych i konserwacyjnych,
 • Historia robót wykonanych na obiektach infrastruktury,
 • Zestawienia planów remontów z faktycznymi pracami w podziale na zlecenia z wyszczególnionymi kosztami, materiałami, na dowolnie zdefiniowanym poziomie szczegółowości poprzez ewidencję kosztów na poziomie słownika,
 • Możliwość planowania prac remontowych oraz Zleceń w Terminarzu dla poszczególnych pracowników, brygad, pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »