Zlecenia

System służy do szeroko pojętej obsługi zleceń.

Kartoteka gromadzi informacje o:

 • Zleceniach w podziale na definiowalne typy zleceń zawierające m.in. zakres istotnej informacji, opisującej zlecenie danego typu oraz opisujące rolę zleceń poszczególnych typów w systemie,
 • Pozycjach zleceń, rozumianych jako konieczne do wykonania prace cząstkowe lub specyfikację materiałów związanych z zleceniem,
 • Kosztach przypisanych do zleceń w podziale na koszty materiałowe, robocizny oraz pracy sprzętu,
 • Ilościach zużytych materiałów i czasu przepracowanego przez pracowników oraz wykorzystanego przez zasoby techniczne,
 • Fakturach zakupu i sprzedaży wiążących się z danym zleceniem,
 • Rozliczeniach zleceń.

System wspomaga następujące obszary pracy ze zleceniami:

 • Wykorzystanie kartoteki jako słownika w innych systemach i modułach: Finansowo-Księgowy, Magazyn, systemy bilingowe, oraz wiele innych,
 • Kontrola realizacji zleceń w ujęciu wartościowo-kosztowym – np. przez porównanie zdefiniowanych budżetów ze zrealizowanymi kosztami danego zlecenia (np. z systemu FK, z modułu Magazyn, Zakupu, Rejestracji Czasu Pracy) oraz wartości przychodów, związanych ze zleceniem wraz z automatycznym wyliczeniem (procentowym, kwotowym) stopnia realizacji budżetu,
 • Kontrola realizacji zleceń w ujęciu ilościowym, realizowana na podstawie dokumentów magazynowych, przyporządkowanych danemu zleceniu – np. ilości wytworzone, pobrane, wydane do sprzedaży oraz porównanie ich z wprowadzonymi do systemu wielkościami planowanymi,
 • Monitorowanie realizacji zlecenia na poziomie poszczególnych etapów jego realizacji, w tym – poprzez automatyczną komunikację z modułem mTerminarz, przekazującym na bieżąco informacje z terenu, dotyczące stanu zaawansowania prac,
 • Planowanie szczegółowych prac w ramach zlecenia, przypisanie zasobów osobowych i technicznych, wydruk kart pracy, powiązanie ze sprawami zarejestrowanymi w module Remonty,
 • Integracja Zleceń z instalacjami liczników,
 • Rozliczanie wykonanych prac – rejestracja rzeczywistej liczby roboczogodzin personelu i zasobów technicznych, wykorzystanych materiałów wraz z uwzględnieniem ewentualnych narzutów,
 • Przekazywanie do systemu Płace informacji o czasie pracy pracowników z podziałem na składniki czasu pracy,
 • Nanoszenie informacji o efektach pracy w ujęciu rzeczowym (np. wyprodukowane/wykonane ilości) oraz możliwość przekazywania ich do płac jako danych do wyliczeń akordowych,
 • Wystawianie faktur za prace wykonane w ramach zlecenia,
 • Kompleksowa kontrola stanu zleceń realizowana z poziomu jednego miejsca w systemie, pozwalającego na obserwację zlecenia w różnych perspektywach, właściwych dla poszczególnych członków organizacji,
 • Współpraca z oprogramowaniem do kosztorysowania w zakresie pobierania informacji o normatywnych wielkościach nakładów rzeczowych i porównywania tych wartości z nakładami rzeczywiście poniesionymi.

Inne istotne cechy systemu:

 • Moduł pracuje na wspólnych z innymi modułami kartotekach asortymentu, klientów, pracowników i korzysta ze wspólnych dla całego zestawu słowników,
 • Udostępniane są metody tworzenia kryteriów rozksięgowujących na podstawie danych dotyczących zleceń,
 • Zapewniane są jednakowe dla wszystkich modułów i systemów reguły dostępu i obsługi kartoteki,
 • Występuje możliwość dołączenia dowolnego załącznika, np. zdjęcia lub rysunku pozycji asortymentu,
 • Kartoteki zleceń może być rozbudowywana o dowolne, definiowane przez użytkownika pola, takie jak słownik, tekst, liczba czy data,
 • Dostępne są rozbudowane mechanizmy filtrowania danych kartoteki,
 • Moduł skupia w jednym miejscu wszelkie informacje, dotyczące zleceń, powstałe w innych modułach ZSI (dokumenty magazynowe, sprzedaży/zakupu, dowody księgowe, karty drogowe oraz pracy, itp.),
 • Możliwa jest współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – umożliwienie załączania zleceń jako załączników wątków.

Podobnie, jak we wszystkich innych modułach ZSI, użytkownik korzystając z Generatora Raportów jest w stanie zarówno tworzyć nowe zestawienia jak i modyfikować istniejące, realizujące w ten sposób najbardziej zindywidualizowane potrzeby informacyjne w sferze zarządzania zleceniami.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »