System Bilingowy PEC

System jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

Charakterystyczne cechy systemu

 • Elastyczny mechanizm ustalania/modyfikacji taryf,
 • Obsługa różnych sposobów rozliczania,
 • Masowe generowanie dokumentów w oparciu o procedury składowane na serwerze SQL,
 • Prezentacja różnorodnych zestawień i analiz,
 • Grupowanie klientów (jeden klient może należeć do wielu grup, wykorzystanie między innymi w analizach),
 • Dowolna liczba schematów płatności dla klienta,
 • Podgląd na wszystkie dokumenty klienta w jednym miejscu systemu (punkty, wystawione dokumenty itp.),
 • Automatyczne generowanie faktur,
 • Obsługa wpłat należności,
 • Podgląd na zastosowane przez program algorytmy naliczające (po naliczeniu można odtworzyć ścieżkę w jaki przebiegło naliczenie),
 • Możliwość definiowania i stosowania numeratorów, umożliwiających utrzymanie porządku w danych,
 • Symbole elementów sieci i układów pomiarowych oparte o znaki alfanumeryczne,
 • Wgląd i edycja danych dotyczących punktu pomiarowego z jednego miejsca w systemie,
 • Trzy poziomy statusu faktur: Wprowadzona/Rozrachunkowa/Zadekretowana,
 • Możliwość generowania faktur ze statusem “Wprowadzona” umożliwiającym uruchamianie zestawień sprzedaży,
 • Możliwość generowania faktur dla pojedynczego punktu należącego do odbiorcy ciepła,
 • Grupowanie asortymentów upraszczające zarządzanie taryfami,
 • Możliwość definiowania przez użytkownika nazw dodatkowych pól, służących do wprowadzania danych,
 • Zaawansowane widoki na serwerze bazy danych umożliwiające budowanie własnych zapytań i zestawień SQL,
 • Masowe zmiany danych np. ustalenie nowej taryfy dla wybranej grupy punktów,
 • Układy pomiarowe składające się z dowolnej liczby integratorów, wodomierzy i sond,
 • Możliwość podziału odbiorców na grupy, z których każdą zajmuje się inny pracownik,
 • Możliwość zamykania lat i/lub okresów uniemożliwiająca wprowadzanie danych do okresów już zamkniętych,
 • Bezpośrednie powiązanie faktur z punktami (wgląd w faktury z poziomu punktu).

Możliwości systemu

 • Pełna kartoteka odbiorców, punktów, instalacji, układów pomiarowych, odczytów,
 • Możliwość wykorzystania jednego układu pomiarowego w wielu instalacjach (rozliczeniach),
 • Wsparcie dla wyliczania ryczałtów układów pomiarowych,
 • Rozliczanie wg wielu taryf i cenników,
 • Rozliczanie energii elektrycznej,
 • Rozliczanie wszystkich typów liczników zaewidencjonowanych w systemie,
 • Wsparcie dla zaliczek – generowanie i rozliczanie (opłaty stałe i zmienne),
 • Możliwość wystawiania i rozliczania wielu zaliczek w jednym okresie rozliczeniowym,
 • Wyliczanie zaliczek i ryczałtów wg wzoru definiowanego przez użytkownika,
 • Wprowadzanie własnych opłat dodatkowych, z możliwością wskazania układu pomiarowego,
 • Gospodarka licznikami (obsługa legalizacji, wymiany składników, naprawy itp.); kontrola poprawności wprowadzanego odczytu wg wzoru definiowanego przez użytkownika,
 • Obsługa przerw w dostawie energii – wyliczanie bonifikat,
 • Automatyczne wystawianie faktur w podziale na typy dokumentów,
 • Obsługa wystawiania faktur w różnych jednostkach miary dla tego samego asortymentu i różnych taryfach (np. kW i MW),
 • Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury,
 • Masowe zmiany danych np. ustalenie nowej taryfy dla wybranej grupy punktów,
 • Automatyczne rozliczanie zmian cen i taryf, bez konieczności wprowadzania odczytów na dzień zmiany ceny,
 • Mechanizm kontroli faktur – porównywanie faktur z poprzednim miesiącem oraz określanie wymagalności (faktur i asortymentów wymaganych do wystawienia),
 • Wyliczanie przekroczeń mocy,
 • Możliwość definiowania własnych parametrów dla punktu, wg którego wyliczany będzie podzielnik (klucz podziału),
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym naliczeniem tego samego zużycia/obciążenia,
 • Możliwość wyłączania niewykorzystywanych asortymentów (rozliczeń),
 • Możliwość wyłączania i sterowania kolejnością zakładek w kartotekach,
 • Rozliczanie złożonych powiązań pomiędzy odbiorcami, a licznikami/podlicznikami, podziały procentowe,
 • Możliwość definiowania pól dodatkowych przez użytkownika w układach pomiarowych, elementach sieci i punktach (np. dodatkowe informacje dotyczące liczników),
 • Wsparcie dla otwierania i zamykania sezonu grzewczego (z możliwością generowania opłat za ponowne włączenie),
 • Dekretacja faktur /rachunków/ do systemu Finansowo-Księgowego,
 • Faktury zwykłe dla odbiorców indywidualnych oraz grupowe dla dużych przedsiębiorstw, zawierające specyfikacje szczegółowe w postaci załączników,
 • Rozbudowana specyfikacja faktury, umożliwiająca przedstawienie szczegółów rozliczenia przy wydruku,
 • Możliwość tworzenia korekt odręcznych lub/i modyfikacja korekt wygenerowanych automatycznie,
 • Obliczanie oraz rozliczanie strat na licznikach głównych i podłączonych do nich podlicznikach,
 • Drukowanie dokumentów według wzorców zewnętrznych zdefiniowanych przez użytkownika,
 • Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia,
 • Wydruk ksiąg odczytów,
 • Analizy odczytów umożliwiające np. wybranie nieodczytanych układów, wybranie układów dla których zbliża się data legalizacji,
 • Kontrola poprawności wprowadzanego odczytu wg wzoru definiowanego przez użytkownika (określenie dopuszczalnego % tolerancji),
 • Generowanie parametryzowanych zestawień i sprawozdań,
 • Import odczytów z zewnętrznych źródeł (plików csv,xml i bezpośrednio z bazy danych),
 • Rejestracja zewnętrznych temperatur (z podziałem na rejony), wykorzystanie w naliczaniu przekroczeń mocy i ryczałtu,
 • Możliwość importu temperatur z zewnętrznych źródeł.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »