System inkasencki

Dla inkasentów pracujących w terenie oferujemy 2 rozwiązania różniące się stosowanymi urządzeniami i sposobem komunikowania się z ZSI. Program Inkasent wymienia dane w sposób wsadowy, poprzez podłączenie komputera przenośnego do stacji roboczej w siedzibie Przedsiębiorstwa. Program Inkasent on-line, zainstalowany na komputerze inkasenta, komunikuje się bezprzewodowo z serwerem bazy danych systemu.

 

W skład systemu wchodzą następujące moduły:


Inkasent

Moduł wspomaga pracę inkasentów przedsiębiorstw wodociągowych, energetyki cieplnej i dedykowany jest urządzeniom przenośnym PSION WorkAbout MX. W module wprowadzane są aktualne odczyty z liczników klienta oraz liczników sieciowych.

Ze względu na trudne warunki pracy inkasentów dokonujących odczytów w terenie, obsługa oprogramowania została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu moduł zapewnia komfortową i ergonomiczną pracę.

Zakres funkcjonalny modułu:

 • Przygotowanie danych dla inkasentów odbywa się poprzez wybór ksiąg (tras inkasenta) lub układów pomiarowych,
 • Przesył danych do urządzenia PSION jest realizowany poprzez bezpośrednie połączenie z komputerem,
 • Program Inkasent umożliwia:
  • Wprowadzanie i modyfikację odczytów dla kolejnych układów pomiarowych,
  • Filtrowanie układów poprzez księgi,
  • Wyszukiwanie układów pomiarowych,
  • Wyszukiwanie składników układów pomiarowych,
  • Wyróżnianie liczników już odczytanych,
 • Przejmowanie danych z PSION-a na system stacjonarny ze stosownym raportem,
 • Archiwizacje danych przejmowanych z PSION-a.

 

Inkasent on-line

Wykorzystując bezprzewodową technologię połączeń, System Bilingowy WODA oraz System Bilingowy SANIPOR współpracują z oprogramowaniem inkasenckim w terenie w sposób zautomatyzowany, a dane są na bieżąco aktualizowane. Wszystkie odczyty liczników, jak i informacje o wywozie pojemników wprowadzane przez inkasenta wysyłane są natychmiast podczas operacji fakturowania do systemu zainstalowanego na serwerze w siedzibie firmy i odwrotnie – inkasent ma zawsze dostęp do aktualnych informacji pobieranych wprost z firmowego serwera.

Takie rozwiązanie nie pozwala na omyłkowe wystawienie jednemu odbiorcy dwóch faktur za ten sam okres rozliczeniowy (jednej wystawianej przez inkasenta i drugiej - w tym samym czasie - przez operatora w firmie). Ponadto, wszelkie skomplikowane prace obliczeniowe (np. fakturowanie) prowadzone są przez stacjonarny system ZSI na firmowym serwerze. Oczywistą korzyścią wynikającą z zastosowania bezprzewodowej technologii jest także fakt, iż za jej sprawą inkasent dużo rzadziej musi pojawiać się w firmie, co znacznie zwiększa wydajność jego pracy.

Najważniejszym ogniwem połączenia w opisywanym rozwiązaniu jest bezprzewodowa transmisja danych udostępniana przez operatorów sieci komórkowych GSM. Ze względu na sposób naliczania opłat przez operatorów GSM, do pracy z systemem inkasenckim zaleca się wykorzystywanie tak zwanej pakietowej transmisji danych GPRS lub EDGE (technologie powszechnie dostępne w telefonach komórkowych).

W przypadku tego rodzaju transmisji wysokość opłat jest uzależniona od ilości przesłanych danych, a nie czasu trwania połączenia. Dzięki temu koszt komunikacji przenośnego systemu inkasenckiego z oprogramowaniem w firmie jest niewielki.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w komunikacji urządzenia przenośnego z serwerem firmowym jest wykorzystanie wewnętrznego modemu GSM. Rzadziej pojawiają się konfiguracje, w których wbudowany modem zastępowany jest przez telefon komórkowy połączony z terminalem inkasenckim za pośrednictwem łącza bluetooth.

W module Inkasent on-line zastosowano następujące technologie:

 • Wprowadzono kompresję danych przesyłanych pomiędzy systemami, co znacząco skróciło czas oraz ilość transmitowanych danych,
 • Ze względów bezpieczeństwa wysyłane dane szyfrowane są poprzez wykorzystanie najnowszego protokołu SSL 3.0 (z kluczem min. 512 bitów),
 • Kolejnym poziomem zabezpieczeń jest dodatkowe logowanie inkasenta na serwerze Oracle.


Jednym z polecanych urządzeń przenośnych dla inkasenta jest seria terminali Psion Workabout Pro, czyli kontynuacja doskonale znanego wszystkim zainteresowanym Psiona Workabout MX. Możliwe jest również zastosowanie innego urządzenia przenośnego wyposażonego w system operacyjny Windows Mobile 5.0 lub nowszy.

W aplikacji szczególny nacisk położony został na ergonomię pracy inkasenta:

 • Praca odbywa się w trybie dotykowym (rysik, palec),
 • Wszystkie najważniejsze funkcje obsługiwane są w jednym podstawowym oknie „Punkty” - nie trzeba przechodzić z okna do okna, ponieważ wszystkie operacje związane z wystawieniem faktury tj: wybranie punktu, wprowadzenie odczytu, wystawienie i wydruk faktury dostępne są w oknie punktu,
 • Istnieje także możliwość pobrania na terminal inkasencki wielu tzw. paczek (czyli tras inkasenckich), a następnie wybór jednej z nich do bieżącej pracy.


Należy pamiętać, że dodatkowy użytkownik Inkasenta on-line to również dodatkowy użytkownik Oracle. Powinien mieć licencję dostępu do bazy danych (chyba, że klient ma licencję na procesor(y) ). Według zasad licencjonowania firmy Oracle, użytkownikiem jest każda osoba wprowadzająca dane do systemu, więc licencjonowany musi być każdy użytkownik Inkasenta on-line, a nie same urządzenie. Jeśli jest sytuacja, że inkasentów jest więcej niż urządzeń, to każdy z nich powinien mieć licencję.

Fakturowanie awaryjne

Modułem uzupełniającym dla pracy inkasenta jest Moduł Fakturowania Awaryjnego. Jest on przydatny we wszystkich tych sytuacjach, kiedy w miejscach dokonywania odczytów, dostęp do połączenia bezprzewodowego jest utrudniony. Moduł ten zapewnia więc wystawienie faktury wyłącznie w oparciu o zasoby zgromadzone w urządzeniu inkasenckim. Specjalnie w tym celu stworzona funkcja wystawiania faktur ma możliwości nieomal identyczne z dostępnymi w systemie stacjonarnym wykorzystywanymi przez Inkasenta on-line.

Z punktu widzenia użytkownika systemu fakt czy faktura została wystawiona w rzeczywistości na serwerze czy może wobec problemu z dostępem do sieci została wystawiona w urządzeniu inkasenckim w oparciu o Moduł Fakturowania Awaryjnego są nierozróżnialne.

Moduł Fakturowania Awaryjnego jest modułem uzupełniającym dla Modułu Inkasenta on-line – oznacza to tyle, że za każdym razem kiedy transmisja danych drogą bezprzewodową do/z serwera bazy Oracle jest możliwa – faktura będzie na pewno wystawiana w trybie on-line (tj. siłami serwera bazy danych Oracle), a jedynie w przypadkach braku tego dostępu zostanie użyty Moduł Fakturowania Awaryjnego.

Mimo wykorzystywania Fakturowania Awaryjnego, użytkownik nie traci podstawowej zalety wynikającej z użytkowania Inkasenta on-line – nadal na bieżąco widoczne jest jak w danym momencie postępują prace inkasentów w terenie. Do synchronizacji danych dochodzi w pierwszym momencie, kiedy ponownie zostanie nawiązane połączenie z serwerem firmowym.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »